“Soms heeft een kleine investering in het veiligheidsbewust maken van je personeel grote positieve gevolgen voor de organisatie”

Toezichthouders van de gemeentes, Beveiligingsmedewerkers, buurtpreventieteams etc.

Het trainen uw personeel zodat zij meer inzicht krijgen om pro-actief hun werk uit te voeren. Juist de buurtpreventieteams te trainen in  het herkennen van afwijkend gedrag is belangrijk.

Er is een te kort aan wijkagenten. De wijkagenten steeds meer taken toebedeeld krijgen en hierdoor de aandacht in de wijken minder wordt. Komt hier nu, door tekorten aan wijkagenten,  een weer een verschuiving naar de toezichthouders en zelfs de buurtpreventieteams?

Investeren in deze toezichthouders en buurtpreventieteams biedt dus grote positieve gevolgen in de wijken en buurten en ondersteuning aan de wijk

Veiligheidsbewustzijn begint aan de voorkant.