Veiligheid en beveiliging zijn belangrijk voor elke onderneming. Uw medewerkers, gasten en andere aanwezigen moeten zich immers veilig voelen (en daadwerkelijk zijn). Maar hoe weet u of u aan alle wet- en regelgeving voldoet? Se-Tra geeft het antwoord met Safety & Security advies.

We maken daarvoor een risicoanalyse en brengen alle elementen op het gebied van veiligheid en beveiliging binnen uw organisatie in kaart. Vervolgens geven we u praktisch adviezen voor aanpassingen en verbeteringen.

Veiligheid en beveiliging

Na de implementatie van de aanbevelingen uit de Safety & Security advies heeft u een veilige en deskundig beveiligde omgeving voor iedereen die zich in het gebouw bevindt.

Veiligheid (safety)

Veiligheid (safety) consultancy gaat vaak over welzijns- en gebruikersrisico’s. Wat kunt u bijvoorbeeld actief doen om de kans op bijvoorbeeld brand te verkleinen?

Beveiliging (security)

Beveiliging (security) heeft vooral betrekking op (het verkleinen van) criminele risico’s, zoals diefstal, inbraak of overvallen. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met ongewenste bezoekers? Wat moet u doen na een inbraak? En nog belangrijker: hoe voorkómt u calamiteiten?

Details zijn bepalend

Se-Tra weet dat het vaak de details zijn die het verschil maken tussen veiligheid en onveiligheid. Werken er bijvoorbeeld meerdere organisaties in één gebouw? Dan zorgen we dat ze allemaal op de hoogte zijn van hoe te handelen in een noodsituatie.

Veilig en gastvrij

Het uiteindelijke resultaat van Safety & Security advies is een veilige en gastvrije omgeving voor alle gebruikers van uw bedrijfsgebouw. En mocht er toch iets gebeuren? Dan zijn er voldoende opgeleide en geïnstrueerde medewerkers aanwezig om de situatie adequaat het hoofd te bieden.

 

© Copyright Se-tra Training & Advies 2016.