“Veiligheid en klantbeleving kunnen hand in hand gaan” 

Missie

Kijk om je heen en je ziet dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Een tijd waarin andere manieren van denken, communiceren en samenwerken ontstaan. Er wordt steeds meer gevraagd om een juiste balans te vinden tussen gastvrij zijn en toch de veiligheid waarborgen. Een tijd die vraagt om een andere invulling van opleiden en trainen.

Het is onze missie om deze nieuwe kijk op security- opleidingen en trainingen te ontwikkelen,  te concretiseren en bij u te implementeren opdat u zoveel vakkennis en vaardigheden opdoet dat u met veel zelfvertrouwen uw werk uit kunt voeren.

Visie

In de praktijk betekent dat, dat wij inspelen op uw specifieke situatie. Door hierop in te spelen heeft Se-Tra de doelstelling om de opleidingen en trainingen aan te passen op elke denkbare situatie.

 

© Copyright Se-tra Training & Advies 2016.