Oefenen voor elke denkbare situatie

Wij spelen in op de actualiteit, uw situatie of de omstandigheden. Om daadwerkelijk te waarborgen dat men onder alle omstandigheden op een juiste wijze handelen zal er geoefend en getraind moeten worden. Wij maken een analyse van uw bedrijf om de trainingen zo reëel mogelijk op de dagelijkse praktijk te laten aansluiten.

Wij zorgen er voor dat uw mensen meer vakkennis en vaardigheden aangereikt krijgen. Dat doen wij door ze actief bij de trainingen te betrekken, halen ze uit hun “comfortzone” en doorbreek de routine.Wij zetten teams in beweging zodat ze doeltreffend met elkaar aan de slag te gaan.

We gaan aan de slag met de eerder verworven kennis en de nieuw aangeleerde kennis en trainen de nieuwe geïnstrueerde vaardigheden om hun taken goed uit te kunnen voeren. Het bewustwordingsproces wordt op een interactieve en prikkelende wijze begeleid. Aangeleerde theorie beoefenen we middels rollenspellen in de praktijk door het nabootsen van (herkenbare) situaties in een veilige omgeving. Met deze methode van benaderen hebben wij reeds vele jaren goede ervaringen. Hun zelfvertrouwen is groter.

Iedere training wordt afgesloten met een evaluatie en vindt er een terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats.

Graag bespreken we uw behoefte in een persoonlijk gesprek.

 

© Copyright Se-tra Training & Advies 2016.